Chọn sản phẩm trên website

Thêm vào giỏ hàng và chọn hình thức thanh toán.

Bộ phận chăm sóc khách hàng và duyệt đơn hàng, thông báo đến khách hàng các thông tin liên quan đến đơn hàng (nếu có).

 

Mua hàng trên Shopee

Chọn sản phẩm trên trang Mua hàng trên Shopee, nhấn mua hàng sẽ chuyển đến ứng dụng Shopee

Bộ phận chăm sóc khách hàng và duyệt đơn hàng, thông báo đến khách hàng các thông tin liên quan đến đơn hàng (nếu có).

 

Order hàng Nhật

Liên hệ trực tiếp với Hotline hoặc Zalo: 0888939355

Bạn cần gửi link hoặc tên sản phẩm cần order, bộ phận hỗ trợ sẽ giúp bạn đặt hàng và gửi các thông tin liên quan đến khách hàng.